De behandeling

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe behandeling vindt plaats op traditionele wijze op een op de grond gelegen Japans matras (futon). Tijdens de behandeling wordt op het verloop van de meridianen druk uitgeoefend met handpalmen, duimen en vingers. Waar nodig worden ook rustige strekkingen uitgevoerd en wordt aandacht besteed aan de beweeglijkheid van gewrichten. Omdat de behandeling door de kleding heen gegeven wordt, is het prettig om soepel zittende kleding te dagen.

Voorafgaand aan de behandeling wordt de tijd genomen om een helder beeld te krijgen van de klachten en/of wensen. Het karakter van de behandeling kan daardoor zo goed mogelijk afgestemd worden op de ontvanger. Vanzelfsprekend gaat de communicatie tijdens de behandeling door, echter overwegend in stilte.

Het is aan te bevelen voorafgaand aan de behandeling niet te veel te eten en zeker geen alcohol of drugs te gebruiken. Ook is het prettig na afloop enige tijd vrij te houden om de behandeling door te laten werken in lichaam en geest. De frequentie van de behandelingen hangt samen met de aard van de klacht en komt tot stand in onderling overleg.