Kwaliteit en waarborg

Als shiatsutherapeut sta ik geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen en organisaties, waardoor de kwaliteit van mijn behandelingen en praktijkvoering gewaarborgd is. De praktijk voldoet bovendien aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld.

SVN              Shiatsu Vereniging Nederland
RBCZ           Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
TCZ              Tuchtrecht Complementaire Zorg
SCAG           Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
AGB-code   register van erkende zorgverleners

 

logo SVN - website

Algemene praktijkvoorwaarden

AVG – Privacydocument